Hoe we doen

De begeleiding vindt plaats door leermeesters, samen met onze zorgcoaches. Onze leermeesters verzorgen vakgerichte praktijkbegeleiding t/m niveau 3 in het beroepsonderwijs en werken met de Melba en Boris leermethode. Onder begeleiding van een onderwijsinstelling is het mogelijk deelcertificaten te behalen. Het Wasven is aangesloten bij de SBB.

Zorgcoaches en leermeester maken samen een persoonlijk plan met vakgerichte benadering. Het Wasven hanteert het kwaliteitszorgsysteem ‘Kwaliteit laat je zien’. We streven naar groei en ontwikkeling op persoonlijk, sociaal en vakinhoudelijk vlak als opstap naar werk. Als dat nodig is met ondersteuning op afstand vanuit het Wasven.

Activering naar werk kan worden gefinancierd vanuit de WMO, PGB en via het UWV. Het Wasven heeft contacten met de gemeente Eindhoven, het werkbedrijf en de sociale verzekeringsbank. Stage is mogelijk ter oriëntatie op werk of als overgang vanuit het praktijkonderwijs. We gaan graag met leerling, school en ouders in overleg voor een passende leerwerkplek.