Ondernemen

Het Wasven is een maatschappelijke onderneming. Door en voor bewoners, ingebed in de samenleving. Met een duurzame bedrijfsvoering waarbij bedrijfsprocessen ten dienste staan van het maatschappelijk nut. Vanuit een streven naar synergie tussen ecologische, sociale en economische doelen.