Boeren

Het kasteel met landerijen wordt in 1920 verkocht aan Philips. Het kasteel en de boederij worden in 1930 gesloopt, maar vanwege de economische crisis die dan heerst, worden ze niet herbouwd. In 1941 laat Philips de huidige, monumentale langgevelboerderij bouwen voor een gemengd boerenbedrijf.

In 1995 koopt de gemeente Eindhoven de boerderij met landerijen en bouwt ernaast de wijk Beauregard. Er wordt niet zachtzinning omgesprongen met de beukenlaan.  Aanleiding voor buurtbewoners om een actiegroep op te richten.