Hoe we doen

Deelnemers werken zelfstandig in teamverband in de nabijheid van zorgbegeleiders. Gezamenlijk wordt een persoonlijk plan opgesteld. De persoonlijke doelen en ondersteuningsafspraken worden beschreven vanuit het model ‘Kwaliteit van bestaan’. De vakgerichte competenties worden getoetst aan het referentiekader Melba en Boris.

De zorg op het Wasven voldoet aan het kwaliteitstoezicht WMO en de Gehandicaptenzorg WLZ. Het Wasven hanteert het kwaliteitszorgsysteem ‘Kwaliteit laat je zien’, onder auspiciën van de Federatie Landbouw en Zorg. De Raad van toezicht ziet toe op de kwaliteit van zorg volgens de Governancecode Zorg.

Dagbesteding kan worden gefinancierd vanuit de WLZ, WMO en PGB. Het Wasven heeft contacten met het zorgkantoor, de gemeente Eindhoven en regiogemeentes, en de sociale verzekeringsbank. Neem bij twijfel contact op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.