Governancecode zorg

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg wordt de kwaliteit van zorg, het maatschappelijk vertrouwen en doelstelling van de zorginstelling gewaarborgd. In het Wasven wordt de governancecode geborgd door het kwaliteitszorgsysteem ‘Kwaliteit laat je zien’ en verankerd in onze Raad van Toezicht.