Burgers

Het verval van de Beukenlaan is voor buurtbewoners aanleiding tot het oprichten van actiegroep ‘De beuk erin’. Dankzij de actiegroep wordt de monumentale laan in 2002 in ere hersteld. De vrijwilligers van de actiegroep nemen de verantwoordelijkheid voor ontwerp, financiering en realisatie. En organiseren ludieke acties en evenementen. Hiermee vergroten ze de bewustwording voor de natuur in de eigen wijk en het draagvlak voor de maatregelen.

Daarna volgen vele aanpassingen die het Wasven blijvend vormen. Vanuit een integrale aanpak, met oog voor de cultuurhistorische én landschappelijke waarde van het groendomein. In samenwerking met ambtenaren en professionals.  De boerderij krijgt de monumentenstatus en wordt verbouwd tot een maatschappelijke voorziening. In 2007 wordt de Wasvenboerderij in gebruik genomen en nemen de eerste boerderijmeesters hun intrek.