ANBI

Het Wasven is door de Belastingdienst erkend als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ‘goede doelen stichting’ genoemd. Een belangrijke voorwaarde is dat de instelling geen winstoogmerk heeft en meer dan 90% van de activiteiten het algemeen nut beogen. Ook mag het geen vermogen oppotten maar laat het ten goede komen aan het algemeen nut. Zie link naar voorwaarden.

Een gift aan een ANBI mag je aftrekken van de aangifte vennootschaps- of inkomstenbelasting. Een periodieke gift mag je onder voorwaarden zelfs helemaal aftrekken. Schenkingen en nagelaten erfenissen aan een ANBI zijn vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Zie link naar voordelen.

Kijk hier voor onze verantwoording.