Verantwoording

Het Wasven is organisatorisch en financieel zelfstandig. De drie stichtingen vormen tezamen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Financiële rapportage vindt plaats per stichting.

Al vele jaren rapporteren we over onze maatschappelijke activiteiten. Een boeiend vervolgverhaal dat nog lang niet ten einde is. Vastgelegd in onze jaaroverzichten.

De kwaliteit van zorg is verankerd in de raad van toezicht via de Governancecode Zorg  en geborgd in het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.   Kijk in het jaarverslag voor onze verantwoording.

Het Wasven streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. Aantoonbaar door een combinatie van het EKO-keurmerk en Green Key keurmerk.