Kwaliteit laat je zien

De naam van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ geeft het al aan: het maakt voor iedereen zichtbaar dat de kwaliteit van zorg binnen het Wasven is geborgd. In het kwaliteitskeurmerk staat de deelnemer centraal, met hoogwaardige zorg op maat, waarbij kwaliteit en rendement hand in hand gaan. De kwaliteitszorg is vastgelegd in een handboek, dat ieder jaar wordt geactualiseerd. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd. Iedere twee jaar vindt inspectie op locatie plaats door een onafhankelijke auditor. Het keurmerk wordt uitgegeven en getoetst door de Federatie Landbouw en Zorg.