Besturen

Het Wasven wordt juridisch gevormd door drie stichtingen. Het bestuur is een personele unie bestaande uit Alfred van Kempen (voorzitter), Peter Coolen (secretaris), Irene Hulsen (penningmeester) en Geert van Seeters. De Raad van toezicht wordt gevormd door Jan Kuipers (voorzitter), Bert van Hoek en Myrthe Velter.

Stichting Groendomein Wasven     
RSIN 814421635
KvK 17176851

Stichting Wasvenboerderij    
RSIN 817342539
KvK 17198973

Stichting Wasvenzorg       
RSIN 854641051
KvK 62086839

De drie stichtingen binnen het  Wasven zijn door de belastingdienst erkend als ANBI.  Een instelling zonder winstoogmerk waarvan de activiteiten en het vermogen ten goede komen aan het algemeen nut.

Het Wasven streeft naar maatschappelijke meerwaarde. Vertaald naar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn onze speerpunten biodiversiteit, gemeenschapsvorming, verantwoord voedsel en een inclusieve economie.