Landbouw

Op de heide graasden vroeger schapen. Die werden gewassen in het ven, vandaar de naam ‘wasven’. De heide werd ontgonnen met de aanleg van bos voor houtproductie en het afplaggen tot schraal grasland, de kampontginning. Het vee in de potstal zorgde voor mest die gebruikt werd op de schrale zandgrond, met de bolakker tot gevolg. Op het menu stonden aardappelen, peen en boekweit, en voor de winter werd een varken geslacht. Landbouw in harmonie met de natuur en het seizoen, zoals vastgelegd door Van Gogh.

De natuur-inclusieve landbouw zetten we bij het Wasven op eigentijdse wijze voort: landbouw in harmonie met de natuur. Biologisch geteeld op onze natuurakkers, moestuin en boomgaarden. Direct van het land op je bord. En ecologisch, waarbij de productie van voedsel ook de ontwikkeling van natuur stimuleert. Samen met vrijwilligers en deelnemers, en met boeren in de streek: van voedselketen naar voedselweb.