Ecotopen

Het Wasven is een groene oase van 24 hectare. In het gebied tref je allerlei landschapselementen aan zoals heide, vennen, akkers, heggen, lanen en bossages. Die worden ecotopen genoemd. Het is een lappendeken, die is ontstaan door eeuwenlange bewoning en ontginning en die kenmerkend is voor het beekdal van Eindhoven en omgeving.

Bomen zijn heel belangrijk in het groendomein. Het zijn de dragers van het gebied en vormen de basis voor de doorontwikkeling, die Storix boom- en landschapsbeheer begin dit millennium heeft  vormgegeven. Met de Beukenlaan als Groene Kathedraal, de monumentale plataan als Wereldboom, de rode beuk als Hospiceboom en de heer Van Eijnthoven en de Vederesdoorn als bakens langs het pad.