Voor wie

Onze dagbesteding is geschikt voor mensen die individuele ondersteuning nodig hebben in groepsverband. Voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme, ADHD, angststoornis, hechtingsproblematiek, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of lichamelijke beperking.

Er zijn vele vormen die op het Wasven goede zorg kunnen ontvangen. De zorgzwaarte varieert van LVG 1 t/m 3 en VG 3 t/m 7. Een positieve motivatie is een belangrijke randvoorwaarde.