Sustainable Development Goals

Niet alleen globaal, maar ook lokaal kunnen bedrijven zich inzetten voor een betere leefomgeving. Ook het Wasven heeft de verklaring in de Brainport regio Eindhoven ondertekend om aan de slag te gaan met de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

De duurzame doelen waarvoor het Wasven zich inzet zijn:
– behoud van leven op het land (SDG 15)
– duurzame leefgemeenschappen (SDG 11)
– verantwoorde voedselproductie en –consumptie (SDG 12)
– waardig werk en economische groei (SDG 8).

Duurzame doelen Verenigde Naties