Trefpunt Groen Eindhoven

Trefpunt Groen Eindhoven is de waakhond van de groene leefomgeving in Eindhoven. Het Trefpunt zit vanaf de planvorming met de gemeente om tafel en geeft advies over natuur, milieu, ecologie, duurzaamheid en cultuurhistorie. Bij Trefpunt Groen Eindhoven zijn ruim honderd groepen aangesloten, waaronder het Wasven. Al sinds de oprichting in 2002 werken we samen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.