Social Return

Social return’ is een aanpak om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Overheden stimuleren opdrachtnemers om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de inkoopopdracht. Ook het Wasven heeft een social return deal met de gemeente Eindhoven. Naast dagbesteding en vrijwilligerswerk levert het Wasven een extra sociale bijdrage door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en stages en leerwerkplekken te verzorgen. Op onze beurt doen we ook graag zaken met leveranciers die sociaal bezig zijn, waarbij we uitgaan van de prestatieladder voor sociaal ondernemen.