SKAL

Biologisch voedsel is van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit. Want zonder bestrijdingsmiddelen zijn er meer insecten en kruiden, voedsel voor vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Daarom zijn steeds meer van onze producten in de winkel biologisch. De richtlijnen zijn Europees vastgelegd en worden in Nederland jaarlijks getoetst door SKAL, waarbij de hele productieketen wordt doorgelicht. Alleen dan mag je een product biologisch noemen en voorzien van het Europese keurmerk. Het SKAL-nummer van het Wasven is 104718.