Kern met pit

Kern met Pit’ daagt buurtinitiatieven uit om de eigen leefomgeving te verbeteren. Zij organiseren ieder jaar een wedstrijd voor projecten ter verbetering van de buurt. Na een selectie per provincie gaan de initiatieven aan de slag om hun project te realiseren. Lukt het om draagvlak te vinden voor het project, samen te werken in en met de buurt, de financiële middelen bijeen te krijgen en binnen een jaar uit te voeren dan ontvangt het initiatief waardering in de vorm van het predicaat ‘Kern met Pit’ en een waardecheque.

De doelstelling en werkwijze van Kern met Pit is het Wasven op het lijf geschreven. We hebben meerdere malen een project aangemeld en gerealiseerd.