Het Wasven bezit de ANBI status

Het Groendomein Wasven is door en voor de samenleving opgezet. Vandaar dat de stichting Groendomein Wasven sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Deze status wordt door de belastingdienst toegekend wanneer een organisatie zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Zo zijn giften aan de ANBI voor de donateurs aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Verder hoeft een ANBI geen belasting te betalen over nagelaten erfenissen en schenkingen. En vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI, wat eveneens aftrekbaar is.

Ook stichting Wasvenboerderij en stichting Wasvenzorg hebben sinds 2015 de ANBI-status. Hierdoor worden de maatschappelijke doelstellingen van het Wasven op gezamenlijke wijze versterkt.

Om als instelling te voldoen aan de ANBI-voorwaarden dienen een aantal gegevens openbaar gemaakt te worden op de eigen site, conform de opgave van de Belastingdienst. De gegevens van de drie organisaties zijn hieronder vermeld, evenals het gezamenlijk maatschappelijk jaaroverzicht. Het beleidsplan en financieel jaaroverzicht worden per organisatie gepresenteerd.

Algemene gegevens

Stichting Groendomein Wasven RSIN 814421635 KvK 17176851
Stichting Wasvenboerderij RSIN 817342539 KvK 17198973
Stichting Wasvenzorg RSIN 854641051 KvK 62086839

Gezamenlijk adres: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Contactpersoon: Alfred van Kempen, 06-20058893

Samenstelling bestuur

Raad van Toezicht
Jan Kuipers

Bestuur Groendomein Wasven
Alfred van Kempen (voorzitter)
Jan Vonk (secretaris)
Irene Hulsen (penningmeester)

Bestuur Wasvenboerderij
Alfred van Kempen (voorzitter)
Geert van Seeters (secretaris)
Irene Hulsen (penningmeester)

Bestuur Wasvenzorg
Alfred van Kempen (voorzitter)
Peter Coolen (secretaris)
Irene Hulsen (penningmeester)