Organisatie ontwikkeling

De ontwikkeling van de organisatie gaat hand in hand met de groei en inrichting van het Wasven.

 

Actiegroep “de beuk erin”

Het Wasven is een burgerinitiatief, ontstaan in 1998 als actiegroep ‘de beuk erin’.  Een groep bewoners uit de wijk Tongelre maakte zich zorgen over de slechte toestand van de beukenlaan, onderdeel van het Wasven. De actiegroep zet vele acties op touw om draagvlak te creëren bij bewoners en de gemeente Eindhoven. En ze steken zelf de handen uit de mouwen om de beukenlaan te redden: van onderzoek tot planvorming en van financiering tot realisatie. De nieuwe beuken worden in 2002 geplant, de groeiplaatsverbetering vindt plaats in 2004.

Stichting Groendomein Wasven

Actiegroep ‘de beuk erin’ wordt in 2005 op toepasselijke wijze ten grave gedragen door het planten van de ‘laatste’ beuk in het landgoedbos. Tegelijkertijd wordt stichting Groendomein Wasven opgericht als opvolger van de actiegroep. De aandacht verschuift naar het behoud van het Wasven. Aanleiding is de aankoop van de Philipsboerderij door de actiegroep waarvan de stichting in 2006 formeel eigenaar wordt. De monumentale boerderij wordt verbouwd tot een maatschappelijke voorziening en omgedoopt tot Wasvenboerderij.

Stichting Wasvenboerderij

Voor de exploitatie van de boerderij wordt in 2006 stichting Wasvenboerderij opgericht. Als zelfstandige dochter runnen professionals de horeca onder de noemer ‘Gasterij In ’t Ven’. Voor dagbesteding in de boerderij gaat het Wasven een samenwerking aan met zorginstelling Meare (voorloper van Lunet zorg). Zij nemen tevens de exploitatie van de bakkerij en koffiebranderij op zich, genaamd ‘Tussen de Molens’. De cliënten zijn werkzaam in de bakkerij, de branderij, de gasterij en de keuken.

Na de verbouwing van de boerderij richt de moederstichting zich op de reconstructie van het landgoedbos en de landerijen. Daarbij gaan inrichtingsmaatregelen en natuurbeheer hand in hand met nieuwe gebruikersmogelijkheden. De groene ruïne is tevens speeltuin en beugelbaan. De plataan met boomvlonder vormt het decor van evenementen en trouwerijen. De tuinderij is een collectieve vorm van stadslandbouw met biologische groente. Met de veldschuur behouden we een stukje cultuur en ondersteunen we het natuurbeheer en de natuurakkers.

Stichting Wasvenzorg

Door de nieuwe gemeentelijke WMO wetgeving besluit partner Lunet zorg zich terug te trekken uit de boerderij. De vrijwilligers richten stichting Wasvenzorg op en de Wasvenboerderij neemt de exploitatie van de bakkerij en branderij over. Het Wasven wint het vertrouwen van deelnemers en ouders waarna in 2015 de dagbesteding wordt overgenomen. Door de samenwerking tussen zorg en vakdisciplines verschuift het accent naar vakgerichte dagbesteding en wordt uitgebreid naar de tuinderij. Parallel breidt de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer zich uit naar het hele domein. Voor de balans tussen People, Planet en Profit (de Triple P gedachte) wordt in 2017 een Governance Commissie benoemd.

Het Wasven

Het Wasven als maatschappelijke onderneming wordt zichtbaar door het behalen van het SKAL-keurmerk voor biologische landbouw en bereiding, het EKO-keurmerk voor restaurants en het Greenkey-keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering. De Governance Commissie gaat over in een Raad van Toezicht. De samenwerking tussen disciplines en synergie binnen Triple P krijgt extra urgentie door de coronacrisis in 2020. De belangen van de drie stichtingen worden geborgd door een personele unie binnen het bestuur. De aansturing van medewerkers, vrijwilligers en deelnemers krijgt gestalte via multifunctionele teamleiders. Er komt een gezamenlijk beleidsplan vanuit de SDG-doelen en één maatschappelijk jaarprogramma. Het Wasven gaat een partnerschap aan met de gemeente Eindhoven binnen het sociale en groene domein.