Tiny Forest monitoren

In 2019 heeft het Wasven een Tiny Forest aangelegd. Het beheer is in handen van de vrijwilligers, bijgestaan door leerlingen van diverse basisscholen.

Eén van de doelen van een Tiny Forest is het stimuleren van de biodiversiteit: het bos bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. Interessant is te volgen of hoeveel en welke soorten er op af zullen komen. Zullen dat bijvoorbeeld andere zijn dan op andere plaatsen in het Wasven?

Aftrap

De eerste 600 bomen van het Klimaatbos (Tiny Forest) zijn geplant door kinderen van basisschool De Boog. De aftrap werd gedaan door wethouder Rik Thijs, die de eerste boom plantte en het informatiebord onthulde. Vrijwilligers van het Wasven, IVN en de hovenier BTL waren aanwezig als begeleiders van het project.

Het minibos staat in het Groendomein Wasven aan de Celebeslaan. In het buitenlokaal, dat onderdeel is van het Tiny Forest, krijgen de kinderen les.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag.

Elke buurt zijn eigen minibos

In drie jaar tijd wil IVN 100 Tiny Forests realiseren in Nederland. Provincie Noord-Brabant doet hier een schepje bovenop door ook minstens 14 Tiny Forests te ondersteunen. Het Tiny Forest in Eindhoven is gefinancierd door het Faber Halbertsma Group Fund, een Fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Iedere Tiny Forest wordt gerealiseerd door de buurt en school, met begeleiding vanuit IVN.