Beheren vlinderweide

Verspreid in het Wasven ligt grasland dat van oudsher grasweides en akkers is geweest. Sinds 2013 beheren we het grasland, maar dan op een intensieve, ecologische wijze. Maaien doen we zo veel mogelijk met de zeis.

Door gefaseerd te maaien en het gras af te voeren verschraalt de grond. Zo ontstaat met de jaren een steeds kruidenrijker grasland waar veel insecten en vlindersoorten van profiteren. Het aantal vlinders is in vier jaar gestegen van 3 naar 23 soorten, waarvan enkele op de rode lijst voorkomen.