Natuurakkers

Verspreid over het Wasven ligt zo’n 8 ha natuurakkers. De akkers zijn historisch ontstaan en door de vrijwilligers hersteld en opgeknapt. Onze tuinder is vervolgens enthousiast aan de slag gegaan om de natuurakkers weer tot leven te brengen. Uiteraard op ecologische wijze.

Bolakker

Op de bolle akker, aan de oostkant van de boerderij, maar ook aan de zuidkant, tegen het spoor, wordt ieder jaar een mengsel van bloemen ingezaaid, in de zomer heerlijk voor de vlinders en de andere insecten. En in het najaar wanneer de zaden rijp zijn, worden  ze de hele winter gegeten door diverse vinken-soorten, ringmussen en rietgorzen.
Er komen ook muizen op af, en die worden weer gegeten door de torenvalk, kerkuil en bosuil. En zo is de kringloop compleet.

De Vrije akker

De dierenweide, waar paarden, geiten, kippen en ganzen stonden, is na een juridische procedure in bezit gekomen van de gemeente Eindhoven gekomen, die het beheer in 2014 heeft overgedragen aan het Wasven.

De Vrije Akker dankt zijn naam aan de bewoner die hier ooit het boerenbedrijf uitoefende. Op de Vrije Akker, die toen bekend stond als Karpendonk, stonden in de 19e eeuw drie wevershuisjes. De schoonzoon van de eigenaar, Jan van den Broek, sloopte in 1864 twee van de huisjes en begon er een boerenbedrijf. Hij was dus een ‘vrije boer’. Dit in tegenstelling tot de bewoner van de kasteelboerderij, die pachtte van de jonkheer. Het verschil tussen een vrije boer en een pachtboer was destijds gigantisch. De jonkheer zag de pachtboer als zijn ondergeschikte en behandelde hem ook zo. De vrije boer werd als gelijke behandeld.

Warande-akker

Sinds 2 twee jaar heeft het Wasven de akker in beheer die langs het spoor ligt aan de Hofstraat. De Warandeakker noemen we deze akker. Een Warande is een gebied waar de kasteelheer, in vroeger tijden, op klein wild ging jagen.

Om de akker heen ligt een akkerbloemen/ kruidenrand voor insecten en alles wat dat nog meer aantrekt.