Bewoners boerderij

Het kasteel met landerijen wordt in 1920 verkocht aan Philips.  De kasteelboerderij lag aan de Eikenlaan en werd onder andere bewoond  door de families Verhagen en Spanjers. Deze boerderij is in 1930 afgebroken.

In 1941 wordt hier een nieuwe boerderij gebouwd, in de volksmond bekend als de Philipsboerderij. Het is een gemengd boerenbedrijf met de familie Stoutjesdijk als eerste bewoners. Als zij in 1971 naar Zuid-Afrika emigreren, worden zij opgevolgd door Jan en Jans van Gelder. Zij zijn streng protestant, maar dit vormt voor pastoor Van Amstel geen bezwaar om vriendschap te sluiten. Zijn interesse voor het boerenbedrijf is bepalend.

De boerderij doet zo’n 25 jaar dienst als pachtboerderij. Door specialisatie en oprukkende stad verdwijnt de boerenfunctie en wordt het een woning voor een Philips-manager. Vanaf de jaren zeventig woont de familie Van der Weijden in de boerderij. De boerderij wordt wit geschilderd en van dakkappellen voorzien. In 1980 koopt de gemeente Eindhoven de boerderij plus grond.

De boerderij komt in 1996 leeg te staan en in 2004 zet de gemeente hem te koop. In 2006 wordt de boerderij met erf en bijgebouwen aangekocht door de Stichting Groendomein het Wasven.