Ontginningshoeve

Op een kruispunt van landwegen, omringd door heide en moeras, ontstaat in de 13e eeuw een ontginningshoeve. In 1405 komt het huis in het bezit van Willem de Rover en wordt het gebied aangeduid als ‘Die Braeck en ‘t Ven’.

In de 17e eeuw wordt het huis verbouwd en krijgt het de naam ‘Hoffken te Tongelre’. Het complex heeft een U-vorm: een landhuis en boerderij met een dwarsverbinding. De lindebomen voor de boerderij zijn nog altijd aanwezig.