Bewoners kasteel

Het kasteel Hofkken van Tongelre is in 1846 aangekocht door jonkheer Smits van Eckart. Hij trouwt met Jonkvrouwe Mathilde en samen nemen zij hun intrek in het kasteel.

In 1872 wordt het oude kasteel gesloopt en verrijst er een nieuw kasteel met kasteeltuin. Vlak daarna overlijdt de jonkheer en laat Mathilde met twee dochters achter. De jonkvrouwe ontpopt zich als weldoenster voor de arme boerenbevolking van Tongelre. Dochter Theresia trouwt met jonkheer De Grady en verhuist naar België. In de eerste wereldoorlog is het kasteel een veilige haven. Het echtpaar verkoopt het kasteel in 1920 aan Philips.